FANDOM


I Asura tilbedes mange forskellige religioner alt efter hvor man befinder sig. Bredt snakkes der om De Gamle Guder og De Nye Guder. De Gamle Guder betegner shamanismen og asurismen. De Nye Guder dækker over seraphismen, inferismen og jaconismen. Fælles for alle religioner med De Nye Guder er, at de beretter om verden som værende delt op i forskellige planer . Mange af historierne fra shamanismen og asurismen går igen i de nyere religioner. Ud over de fem store religioner, findes mindre religioner og afgreninger så som Yuggoths Disciple, titanismen og Den Blå Føniks.

De Gamle GuderEdit

ShamanismeEdit

Den Gamle Folks trosretning, og stadig i dag en meget udbredt tro over hele Asura. Der er mange variationer af guderne og hvad de står for. Dværgene har en meget veletableret gren af shamanisme som betragter guderne som titaner og deraf navnet titanisme. Generelt for shamanisme er at de fire guder hver står for et element: Jord, vand, ild og luft. En anden stor del af shamanismen er tilbedelsen af ånder. Morbus er åndeverden i følge shamanismen, hvilket har præget alle andre trosretninger efterfølgende. I nogle trosretninger menes Morbus at være et plan ligeledes Odon, hvor i shamanismen menes Morbus at være en udvidelse af verden Odon, da der heller ikke tros på planer i den generelle shamanisme. I dag er der stadig flere folkefærd som har shamanisme som deres primære religion, blandt andet Dracor .

Urakras - gud for krig. Den største. Har skabt alle verdens bjerge.

Margu - gud for liv og visdom. Den kloge. Har skabt floder og dyreliv.

Vulka - gud for ild og varme. Den stærkeste. Har skabt solen med det evige ild.

Norus - gud for magi og mystik. Den snedige. Har skabt vindende.


AsurismeEdit

Elvernes religion har ikke en fællesbetegnelse, som elverne selv bruger. Når man omtaler elvernes religion som Asurisme, er det i reglen fordi menneskene forsøger at forstå elvernes gudedyrkelse på niveau med deres egen. Elverne tilbeder deres guder langt mere intuitivt end de organiserede trossamfund. Elverfolket har et langt mere personligt forhold til deres guder, og er meget følelsesladede i deres tilbedelse af guderne. Elvernes tro er beskrevet i Elvar Da Eluminu .

(Elowen: Skaberen af lys og af gudernes race, Valyna .)

Luna: Skaberen af ånderne også kaldt eidoloner .

Nimar: Livsånden som er i alt levende og magisk.

Asuris: Skaberen af verderne.

Mallandir: Skaberen af mørke.


De Nye GuderEdit

Thanatos, Arteziel, Bathiel, Afroniel, Morfeus, Zefyr, Helios, Gaia, Mortiel, Asmodeus, Zalamon’sar, Adramelech

SeraphismeEdit

Ifølge denne religion er Kaos det, som omgiver alle andre planer. Ifølge Seraphim, findes der fire store planer og mellem dem, andre små. Sion : Gudernes plan, Her lever guderne sammen med deres folk, englene. Odon : menneskenes verden. Morbus: hvor de døde bliver fragtet til af Charon, når de dør. Inferno : Dæmonernes plan. Seraphister tror desuden på at Odon og Sion hænger sammen, og at skyerne over Odon er Sions nedre regioner. Alle menneskenes guder er engle der regerer i himmelverden så kaldte Ærkeengle. Ved at bede og lave ofringer til englene, kan de interagere med Odon. blandt de civilisationer som følger seraphisme som deres primære kirke, er Vesterriget og hele Den Valentinske Kyst .

Thanatos: Gud for orden og livet, gudernes overhoved. Ofte nævnes hans store vingefang og brændende krone han bærer på hovedet.

Arteziel: Gud for blandt andet jagt og vilde dyr. Kendes på sin bue, pil og jagtkniv.

Bathiel: Gud for viden. Kendes på, at han altid har følgeskab af en ugle.

Afroniel: Gud for kærlighed og skønhed. Er afbilledet med et barn i armene.

Morfeus: Gud for tid, drømme og held. Er afbilledet med en hyrdestav i hånden.

Zefyr: Gud for hav og blæst. Afbilledet med et blæsehorn der kan skabe vind og storm.

Helios: Gud for kamp, krig, og slåskamp. Er afbilledet med sværd og skjold.

Gaia: Gud for landbrug, korn og brød. Ofte afbilledet med en kornkrans om hovedet og en fakkel.

Mortiel: Gud for døden. Kendes på at have sorte vinger.


JarconismeEdit

Troldmændenes religion er skabt af troldmanden Shazadi Jarcon , som udtænkte en religion på baggrund af magisk videnskab. I den Jarconistiske kirke opfattes Kaos som det eneste guddommelige symbol der findes. Kaos skabte verden, opdelt i planer. I jarconismen forklares alt med udgangspunkt i magisk videnskab. Jaconismen har derfor ingen decideret gud, men tror på og henholder sig til en universel energi i form af magi. Jaconister vil for det meste være af den mening, at andre religioners guder er et forsøg på at billedliggøre denne energi, og derfor afviser jaconister ikke direkte andre guders eksistens. De fleste tilhængere af jarconismen er troldmænd uden nogen større dedikation til religion, dog findes også en gruppe af fanatiske tilhængere som tror på en gammel profeti, skrevet af Det Gamle Folk, om verdens livscyklus, kaldet Den Blå Føniks .


InferismeEdit

Denne religion tilbeder Mørkets Disciple og Dæmontilbedere guden Asmodeus, Mørkets Herre, som guden over dem alle. Religionen binder sig ofte sammen med Seraphismen, men har sine rødder tilbage under første æra, og har derfor ofte mange af de samme syn på ånder og sjæle som i elvernes Eluminu. Der er også mange ligheder mellem elvernes gud Mallandir og Asmodeus. I nogle tilfælde tilbedere dæmontilbedere kun guden Adramelech, som er Flammernes Fyrste, og ifølge andre, en af Asmodeus tjenere, som er en tidligere gud der skabte ild, som blev bundet under Asmodeus tjeneste. I andre versioner af Inferismen anses flere af Asmodeus’ tjenere også som guder, som guder for sygdom, død og krig.

Asmodeus - Mørkets Herre, Skaberen af Ondskaben og Mørket.

Adramelech - Flammernes Fyrste og Herre over Inferno, Dæmonernes Rige.

Zalamon’sar - Skyggernes Fyrste, Asmodeus højre hånd, og hærfører ved Elorans fald.


Afgreninger, kulter og sekterEdit

Yuggoths DiscipleEdit

Også kendt som Kryptisme. Tilbedelse gennem drømme af guden fra dybet. Denne religion tager udgangspunkt i en af asurismens tilbedelsesmetoder hvor man gennem en drømmetrance har forbindelse til guderne. Kryptisme tilbeder guden Yuggoth som befinder sig dybt under vandet i en trance, hvorfra han styrer verden. Hans disciple tror på at Yuggoth vejleder gennem drømme og tanker. Hvad andre ville kalde sindssyge, ser Yuggoths disciple som guds kontakt, og at have kontakt med Yuggoth ønskes i høj grad. Af nogen anses Yuggoth og seraphismens Morfeus for at være samme gud. Det er en kendsgerning blandt Yuggoths disciple at Kong Leorion af Valentina var Yuggoths profet, og i nogle tilfælde endda omtalt som Yuggoths søn. Yuggoths disicple holder primært til i Marsidel .


TitanismeEdit

Denne religion er dværgenes afgrening af shamanismen. Da trosretningen har tilføjelser fra de nyere religioner indeover, så som skaberguden Kaos og tanken om planer, kan man kalde titanisme en moderne shamanistisk afgrening. Dværgenes tror på at fra planet Uranos byggede titanerne Odon som en udvidelse af deres plan. Da Kaos fandt ud af dette, straffede han dem med at de for evigt skulle bære Odon der ligger over Uranos, på deres skuldre. Hver af dem har skabt elementer i Odon. Dværgene tror på, at titanernes plan kan nås ved at grave dybt ned under Odon, og at titanernes plan er fyldt med guld og rigdomme til dem der formår at komme derned, blandet andet et guddommeligt metal kaldet titannit som er hundrede gange stærkere end mithril.

Magni - gud for krig. Den største. Har skabt alle verdens bjerge.

Audun - gud for magi og visdom. Den kloge. Har skabt magi og liv.

Vulcan - gud for Ild og varme. Den stærkeste. Har skabt solen med det evige ild.

Munin - gud for ondskab og mystik. Den snedige.


Idun - gud for guld og ædelsten. Den smukke. Har skabt alle rigdomme som guld, sølv og mithril.


Den Blå FøniksEdit

Denne afgrening af jarconisme, tager udgangspunkt i en gammel profeti af Det Gamle Folk, og en af Shazadi Jarcons skabelsesteorier. Den Blå Føniks, startet af Chanto Suleiman skete på bagrund af opdagelsen af Fønikskrystallen, som efter profetien skulle være Odons føniks æg, som vil lede til Odons destruktion og refødsel. I følge en af Shazadi Jarcons gamle skabelsesteorier, er hvert plan skabt i symbiose med en blå føniks. Planet og føniksen er en af samme ting. Planet eksisterer så længe føniksen er i sin dødsfase eller “æg”. Når den blå føniks bliver genskabt, vil planet kollapse, og blive genskabt når føniksen dør igen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.